Projekty spolufinancované z EU

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců - Jemnická stavba
Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012723

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců žadatele.

Celkem v projektu bude zapojeno 48 zaměstnanců, kteří budou rozvíjet svou odbornost v klíčových dovednostech.

Hlavním cílem projektu je nastavení systému koncepčního rozvoje klíčových znalostí a dovedností zaměstnanců za účelem posílení jejich adaptability na trhu práce a upevnění postavení a konkurenceschopnosti celé společnosti.

Zahájení a ukončení projektu: od 1.1.2020 do 31.12.2021

Další podrobné informace: https://esf2014.esfcr.cz/

Evropská unie

Název projektu: JEMNICKÁ STAVBA, A.S. - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI je spolufinancován Evropskou unií

Náplň: Realizací tohoto projektu došlo, díky výměně strojů, ke snížení energetické náročnosti ve společnosti.

Plakát projektu: zobrazit

Evropská unie

Název projektu: Přestavba nevyhovujícího objektu na technicko-administrativní zázemí divize elektro, Jemnická Stavba, a.s.
Reg. číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007633
Program: OPPIK Nemovitosti - II. Výzva

Náplň: V rámci projektu dojde k přestavbě objektu stavebnin na technicko-administrativní zázemí společnosti pro výrobu elektrorozvaděčů a sklad zámečnické výroby. Předmětem realizace je rekonstrukce prvního nadzemního podlaží budovy a nádstavba druhého nadzemního podlaží. Díky projektu tedy firma získá komplexní zázemí pro svou podnikatelskou činnost.

Termín realizace: 12/2016 - 11/2019

Evropská unie

Projekty spolufinancované z EU

 

Název projektu: FVE Jemnická stavba
Reg. číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000375

Anotace projektu:
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizací projektu dojde k vybudování nové kapacity OZE instalací FVE s plánovaným výkonem 120 kWp. Akumulace nebude realizována. Projekt bude realizován na katastrálním území Jemnice. Jedná se o budovy využívané k podnikatelské činnosti žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Snímek_obrazovky_2023-11-16_123254.png


Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců - Jemnická stavba
Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012723

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců žadatele.

Celkem v projektu bude zapojeno 48 zaměstnanců, kteří budou rozvíjet svou odbornost v klíčových dovednostech.

Hlavním cílem projektu je nastavení systému koncepčního rozvoje klíčových znalostí a dovedností zaměstnanců za účelem posílení jejich adaptability na trhu práce a upevnění postavení a konkurenceschopnosti celé společnosti.

Zahájení a ukončení projektu: od 1.1.2020 do 31.12.2021

Další podrobné informace: https://esf2014.esfcr.cz/

Evropská unie


Název projektu: Přestavba nevyhovujícího objektu na technicko-administrativní zázemí divize elektro, Jemnická Stavba, a.s.
Reg. číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007633
Program: OPPIK Nemovitosti - II. Výzva

Náplň: V rámci projektu dojde k přestavbě objektu stavebnin na technicko-administrativní zázemí společnosti pro výrobu elektrorozvaděčů a sklad zámečnické výroby. Předmětem realizace je rekonstrukce prvního nadzemního podlaží budovy a nádstavba druhého nadzemního podlaží. Díky projektu tedy firma získá komplexní zázemí pro svou podnikatelskou činnost.

Termín realizace: 12/2016 - 11/2019

Evropská unie