Politika integrovaného systému a cíle společnosti

Systém řízení jakosti

Systém kontroly a řízení jakosti vychází z uplatňování státních norem a předpisů. Zahrnuje systém zpracování technických a technologických předpisů pro všechny druhy činností, ve společnosti prováděné.

Naše společnost uplatňuje systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce pro naše pracovníky. Naše zásady řízení a strategie jsou uvedeny v Politice integrovaného systému. Každoročně stanovujeme cíle pro zajištění neustálého zlepšování.

Při řízení našich zakázek klademe důraz na kvalitu provedení, používání nových materiálů a technologií, plnění podmínek legislativy, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce našich i subdodavatelských pracovníků.

Certifikát 9001 Certifikát 14001 Certifikát 45001
ČSN EN ISO 9001:2016 ČSN EN ISO 14001:2016 ČSN EN ISO 45001:2018