01
Jemnická Stavba a.s.
5
7EU projekt 8
Představení společnosti
Společnost Jemnická Stavba, a.s. byla založena 2.8.1999 jako dceřinná firma společnosti ERDING a.s., která odkoupila od družstva STAVBA Jemnice v.d. ucelenou výrobní část slučující střediska HSV, PSV, betonárnu a dopravu. Tímto prodejem vznikl nový právní subjekt, který se stal nástupnickou organizací družstva STAVBA Jemnice v.d. se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z kupní smlouvy. Výhodou nové společnosti je kompletní materiálové a technické zázemí potřebné pro komplexní realizaci zakázek stavební výroby.
Společnost Jemnická Stavba a.s. disponuje zkušeným týmem technických a výrobních pracovníků, ve vlastnictví společnosti je celá řada oprávnění a certifikátů nutných pro poskytování kvalitních a odborných služeb široké laické i odborné veřejnosti. Společnost každoročně vkládá nemalé finanční prostředky do zkvalitnění svých služeb a na rozšíření odbornosti svých zaměstnanců.
V roce 2000 společnost v rámci své činnosti zahájila prodej stavebních hmot. Tento krok byl veden se záměrem přiblížit činnost společnosti více veřejnosti v regionu a upozornit na služby, které nabízí v rámci svých aktivit.
Současné zaměření
Společnost Jemnická Stavba, a.s. se v současné době zaměřuje na dva hlavní směry činnosti:
A) příprava a realizace investic v oboru pozemního stavitelství a tepelné energetiky
B) obchodní činnost v oboru prodeje stavebních hmot

V uvedených oborech zajišťuje tyto činnosti:
- dodávky rekonstrukcí a novostaveb formou na klíč
- poradenská a konzultační činnost při navrhování, organizování a provozování tepelných energetických zařízení pro průmyslové a občanské stavby
- komplexní zpracování studií a projektové dokumentace pro stavební objekty průmyslové, administrativní i občanské vybavenosti včetně jejich technického vybavení
- dodávky a montáže elektrických zařízení NN, VN, slaboproudu, měření a regulace
- dodávky a montáž tepelných zdrojů v občanské, bytové a průmyslové výstavbě
- záruční a pozáruční servis
- financování staveb
- kompletní výstavby čistíren komunálních i průmyslových odpadních vod včetně kanalizačních sběračů
- dodávky a montáže fotovoltaických a bioplynových stanic

Společnost Jemnická Stavba,a.s. disponuje vlastními pozemky a objekty, v nichž jsou umístěny dílny, kanceláře, kryté a venkovní skladovací prostory. Organizačně je členěna do středisek, zajišťujících jednotlivé profese HSV a PSV:
- středisko HSV
- středisko elektro
- středisko klempíři, zámečníci
- středisko voda, plyn, topení
- betonárna
- doprava a mechanizace
- prodej stavebních hmot
Struktura společnosti:
Struktura společnosti
Základní jmění a pojištění společnosti
Základní jmění společnosti činí 2 000 000,-Kč. Majetek, jimž společnost ručí za své závazky: 7 054 000,- Kč.
Společnost na každou větší zakázku a zakázku z veřejné obchodní soutěže, kterou realizuje, sjednává individuální pojištění na škody způsobené vůči třetím osobám u společnosti Kooperativa a.s. ve výši 100 milionů Kč.
Projekty spolufinancované z EU
Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců - Jemnická stavba

Reg. číslo:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012723

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců žadatele.

Celkem v projektu bude zapojeno 48 zaměstnanců, kteří budou rozvíjet svou odbornost v klíčových dovednostech.

Hlavním cílem projektu je nastavení systému koncepčního rozvoje klíčových znalostí a dovedností zaměstnanců za účelem posílení jejich adaptability na trhu práce a upevnění postavení a konkurenceschopnosti celé společnosti.

Zahájení a ukončení projektu:

od 1.1.2020 do 31.12.2021

Další podrobné informace:

https://esf2014.esfcr.cz/


Název projektu: JEMNICKÁ STAVBA, A.S. - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI je spolufinancován Evropskou unií.
Náplň: Realizací tohoto projektu došlo, díky výměně strojů, ke snížení energetické náročnosti ve společnosti.
Plakát projektu

Název projektu: Přestavba nevyhovujícího objektu na technicko-administrativní zázemí divize elektro, Jemnická Stavba, a.s.
Reg. číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007633
Program: OPPIK Nemovitosti - II. Výzva
Náplň: V rámci projektu dojde k přestavbě objektu stavebnin na technicko-administrativní zázemí společnosti pro výrobu elektrorozvaděčů a sklad zámečnické výroby. Předmětem realizace je rekonstrukce prvního nadzemního podlaží budovy a nádstavba druhého nadzemního podlaží. Díky projektu tedy firma získá komplexní zázemí pro svou podnikatelskou činnost.
Termín realizace: 12/2016 - 11/2019
11
O firmě Certifikace ISO Řemesla Projekce Stavebniny Reference Kontakty