Země

  • vodovody, plynovody, teplovody, kanalizace

Voda

  • technologické rozvody kotelen
  • průmyslových závodů
  • vodoinstalace

Vzduch

  • především rozvody plynu
  • stlačeného vzduchu