Silnoproudá instalace do 1000 V

Silnoproudá instalace do 1000 V

Poskytujeme elektromontážní práce silnoproudých rozvodů s kompletní dodávkou materiálu.

 • elektromontáže v průmyslových, zemědělských a bytových objektech
 • podzemní i nadzemní přípojky  NN
 • montáž kabelových soubory NN
 • veřejné osvětlení, hromosvody a uzemnění

Výroba rozvaděčů

Vyrábíme a dodáváme rozvaděče nízkého napětí do 1000 V, zejména pro kusovou výrobu dle požadavkům konečného odběratele.

 • průmyslové a kompenzační rozvaděče
 • domovní a bytové rozvaděče

Revizní činnost

Poskytujeme kompletní revize a zkoušky elektrických zařízení do i nad 1000 V (do 35 kV).

Instalace vysokého napětí

Instalace vysokého napětí

Poskytujeme elektromontážní práce na elektrickém zařízení do 35 kV.

 • dodávka a montáž kioskových transformačních stanic
 • dodávka a montáž sloupových transformačních stanic
 • podzemní i nadzemní vedení  VN do 35 kV
 • montáž kabelových soubory VN
 • kompletní servis transformačních stanic

Fotovoltaické systémy

Poskytujeme kompletní dodávku a montáž fotovoltaických systémů včetně vyhotovení projektové dokumentace.

Termovize

Poskytujeme bezkontaktní měření dynamického teplotního pole pomocí termovizní kamery.

Instalace vysokého napětí

Projekční činnost

Poskytujeme komplexní projekční činnost podle požadavků odběratele.

 • transformační stanice, rozvodny NN a VN
 • kabelové rozvody VN a NN
 • silnoproudé elektroinstalace
 • uzemnění a hromosvody
 • průmyslové a domovní rozvaděče

Lokalizace kabelů a potrubí

Poskytujeme vytyčení inženýrských sítí před výkopovými pracemi nebo lokalizaci kabelů a potrubí z důvodů poruch a jejich následné odstranění.